Luka Galjot

Starešina

Laura Rant

Načelnica

Luka Kavčič

Načelnik MČ družine

Eva Demšar

Načelnica GG družine

Vid Ozebek

Načenik PP družine

Mark Rakovec Sušnik

Načelnik RR družine

Jan Tavčar

Blagajnik

Miha Benedičič

Tajnik

Martin Benedičič

Gospodar