Društvo tabornikov Rod zelene sreče
Češnjica 48, p. p. 34, 4228 Železniki
e-pošta: rodzelenesrece@gmail.com
DŠ.: 82248923
TRR.: SI56 07000-0000743692
Matična številka 5127971000

Uporabne Povezave

Taborniški Rod svobodnega Kamnitnika (RSK)
Rod stražnih ognjev
Kokrški Rod Kranj
Pokljuški rod Gorje
Rod Sivega Volka
Scouts
Rutka.net
 

Vodstvo Rodu

Starešina
Nejc Bobar
Na Kresu 19
4228 Železniki
bobar.nejc@gmail.com
Načelnik
Luka Galjot
Na Kresu 34
4228 Železniki
luka.galjot@gmail.com

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Policy
Copyright © 2021 RZS Železniki