Društvo tabornikov Rod zelene sreče Železniki
Češnjica 48, p. p. 34, 4228 Železniki

Elektronski naslov: rodzelenesrece@gmail.com
Davčna številka: 82248923
TRR.: SI56 0700 0000 0743 692 (Gorenjska banka)
Matična številka 5127971000

Šifra dejavnosti: 94.999
Nismo zavezanci za DDV

Rodova uprava

Rodov status

Uporabne Povezave

Svetovna skavtska organizacija
taborniki.si (ZTS)
Rod zelenega Jošta (RZJ)
Rod zelenega Žirka (RZŽ)
Rod svobodnega Kamnitnika (RSK)
Rod stražnih ognjev (RSO)
Kokrški Rod Kranj (KR)
Pokljuški rod Gorje (PRG)
Rod Sivega Volka (RSV)